Aktuella tjänstekontrakt

Tabell över aktuella tjänstekontrakt och dess versioner som är anslutningsbara och följer Journalen/NPÖs anslutningsprocess

GRÖN = tjänsten har stöd
GUL = utredning pågår, utveckling pågår, pilot pågår
RÖD = tjänsten har ej stöd

Informationsmängd

Tjänstekontrakt

Journalen

NPÖ

Nyanslutning möjlig

Kommentar

Informationsmängd

Tjänstekontrakt

Journalen

NPÖ

Nyanslutning möjlig

Kommentar

Vårdkontakter

cll:GetCareContacts

2.0

2.0

X

OBS! Slutar stödjas 31/5 2022. Anslutna vårdgivare behöver byta till version 3.0.

3.0 

3.0 

X

 

Journalanteckningar

chd:GetCareDocumentation

2.1

2.1

X

 

Diagnos

chd:GetDiagnosis

2.0

2.0

X

 

Funktionstillstånd & ADL

chd:GetFunctionalStatus

2.1

2.1

X

 

Vårdplan (Vård- och omsorgsplan)

cll:GetCarePlans

2.0

2.0

X

 

Läkemedel

caa:GetMedicationHistory

2.1

2.1

X

 

Provsvar

cha:GetLaboratoryOrderOutcome

3.1

3.1

X

OBS! Slutar stödjas 31/5 2022. Anslutna vårdgivare behöver byta till version 4.0.

4.0

4.0

X

 

Remisser - Konsultation

cha:GetReferralOutcome

3.1

3.1

X

 

Remisser - Bilddiagnostik

cha:GetImagingOutcome

1.0

1.0

X

 

Remisstatus

cr:GetRequestActivities

1.0

-

X

 

2.0

2.0

 

Finns idag ingen pilot för version 2.0. Preliminärt tillgänglig under Q1 2021.

Mödravårdsjournal

cha:GetMaternityMedicalHistory

2.0

-

X

 

Uppmärksamhetsinformation

chd:GetAlertInformation

2.0

2.0

X

 

Vaccinationer

caa:GetVaccinationHistory

1.0

-

 

 

 2.0

2.0 

X

 

Loggar

el:GetAccessLogsForPatient

 

ial:GetAccessLogsForPatient

1.1

-

 

OBS! Slutar stödjas 31/12 2021. Anslutna vårdgivare behöver byta till version 2.0.

2.0

-

X

 

Tillväxt / Observationer

chb:GetObservations

1.0

1.0

X