Beställning av tjänst i Ineras kundportal - för agent

Rutinen gäller för agenter som ansluter till Ineras tjänster

Obs! Agentens administratör behöver ha lagt upp följande roller innan kunden beställer:
Handläggare agent och Attestant.

 

 1. Kunden fyller i och skickar in kundansökan
  Om organisationen redan tecknat kundavtal 2 med Inera hoppar de över punkt 1.

 2. Inera godkänner kundansökan

  1. Mejl skickas till kundens kontaktpersoner som uppgetts i kundansökan.

   • Administratör - Mejlet innehåller inloggningsuppgifter till Ineras Kundportal (i Kundportalen loggar kunden in och beställer Ineras tjänster).

   • Företrädare/Firmatecknare - Mejlet innehåller länk till avtalet som signeras digitalt.

   • Kontaktperson för avtalet - Mejlet innehåller information om att personen uppgetts som kontaktperson för avtalet.

 3. Kundens företrädare/firmatecknare signerar avtalet

 4. Kundens administratör loggar in i Ineras Kundportal
  Om de inte vet vem som är organisationens administratör kontakta Ineras Kundservice för hjälp.

  1. Administratören kontrollerar att rätt roller är upplagda i Kundportalen.
   Se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/498566418/Visa+roller.
   Tänk på

   • att personen som ska beställa behöver ha rollen “Beställare”

   • att rollen “Attestant” behöver vara tilldelad innan det går att beställa

   • att agenter behöver lägga upp rollen “Handläggare agent”.

  2. Om ingen person/personer har rollerna ”Beställare” och ”Attestant” läggs de upp av administratören.
   Se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/498697229
   Se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/498566159

 5. Kundens beställare loggar in i Ineras Kundportal för att beställa tjänst

  1. Klicka på ”Beställ”.

  2. Klicka på önskad tjänst.

  3. Klicka på önskat erbjudande.

  4. Fyll i beställningen.
   Uppge vid första beställningen, alla era vårdenheter som ska anslutas till tjänsten (gäller vissa tjänster).
   Tänk på att det är billigare att göra en beställning än flera. För varje tilläggs-beställning ni senare gör, får ni ytterligare en uppstartskostnad.

  5. Läs igenom och godkänn villkoren och skicka beställningen.

 6. Kundens beställning går till agenten för godkännande

  1. Agentens beställare får ett mejl att ny beställning finns att hantera.

  2. Agentens beställare klickar på länken och loggar in i Ineras Kundportal.

  3. Klicka på mina ”Agentuppdrag”.

  4. Klicka på ”Hantera beställningar”.

  5. Bockar i den beställningen som ska hanteras.

  6. Klicka på länken “Klicka här för att se hela beställningen (öppnas i ny flik)“ för att öppna upp beställningen i ny flik.

  7. Kontrollera beställningen.

  8. Gå tillbaka till föregående flik. Välj “Gå vidare” (eller “Avslå”).

  9. Läs igenom och godkänn villkoren, samt fyll i fakturerings- och attestinformation.

  10. Skicka beställningen.

 7. Beställningen går till agentens attestant för hantering

  1. Agentens attestant får ett mejl att ny beställning finns att hantera.
   Om beställare och attestant är samma person, behöver personen vara utloggad från Kundportalen för att kunna genomföra en attest.

  2. Attestanten klickar på länken i mejlet.

  3. Attestanten kontrollerar beställningen och godkänner (eller avbryter) genom att:

   • klicka på länken “Klicka här för att se hela beställningen (öppnas i ny flik)“

   • kontrollera beställningen och gå tillbaka till föregående flik

   • välja attesteringsmetod (Engångslösenord via SMS eller BankID)

   • klicka på OK

   • stänga fönstret.

 8. Beställningen går till kundens attestant för hantering

  1. Kundens attestant får ett mejl att ny beställning finns att hantera.

  2. Attestanten klickar på länken i mejlet.

  3. Attestanten kontrollerar beställningen och godkänner (eller avbryter) genom att:

   • klicka på länken “Klicka här för att se hela beställningen (öppnas i ny flik)“

   • kontrollera beställningen och gå tillbaka till föregående flik

   • välja attesteringsmetod (Engångslösenord via SMS eller BankID)

   • klicka på OK

   • stänga fönstret.

 9. Inera informerar agenten att de kan påbörja teknisk anslutning av kunden till Ineras tjänst