Beställning av tjänst i Ineras kundportal

Rutinen gäller för kunder som ansluter direkt till Ineras tjänster

 

 1. Er organisation fyller i och skickar in kundansökan
  Om er organisation redan tecknat kundavtal 2 med Inera hoppar ni över punkt 1.

  1. Inera godkänner kundansökan.

  2. Mejl skickas till era kontaktpersoner som uppgetts i kundansökan.

   • Administratör - Mejlet innehåller inloggningsuppgifter till Ineras Kundportal (i Kundportalen loggar kunden in och beställer Ineras tjänster).

   • Företrädare/Firmatecknare - Mejlet innehåller länk till avtalet som signeras digitalt.

   • Kontaktperson för avtalet - Mejlet innehåller information om att personen uppgetts som kontaktperson för avtalet.

 2. Er organisations företrädare/firmatecknare signerar avtalet

 3. Er organisations administratör loggar in i Ineras Kundportal för att tilldela roller
  Om man inte vet vem som är organisationens administratör kontakta Ineras Kundservice för hjälp.

  1. Administratören kontrollerar att rätt roller är upplagda i Kundportalen.
   Se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/498566418/Visa+roller.
   Tänk på

   • att personen som ska beställa behöver ha rollen “Beställare”

   • att rollen “Attestant” behöver vara tilldelad innan det går att beställa

  2. Om ingen person/personer har rollerna ”Beställare” och ”Attestant” läggs de upp av administratören.
   Se https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIK/pages/498697229.

 4. Er organisations beställare loggar in i Ineras Kundportal för att beställa tjänst

  1. Klicka på ”Beställ”.

  2. Klicka på önskad tjänst.

  3. Klicka på önskat erbjudande.

  4. Fyll i beställningen.
   Uppge vid första beställningen, alla era vårdenheter som ska anslutas till tjänsten (gäller vissa tjänster).
   Tänk på att det är billigare att göra en beställning än flera. För varje tilläggs-beställning ni senare gör, får ni ytterligare en uppstartskostnad.

  5. Läs igenom och godkänn villkoren och skicka beställningen.

 5. Beställningen går till er organisations attestant för hantering

  1. Organisationens attestant får ett mejl att ny beställning finns att hantera.
   Om beställare och attestant är samma person, behöver personen vara utloggad från Kundportalen för att kunna genomföra en attest.

  2. Attestanten klickar på länken i mejlet.

  3. Attestanten kontrollerar beställningen.

  4. Attestanten godkänner och attesterar beställningen genom att

   • välja attesteringsmetod (Engångslösenord via SMS eller BankID)

   • klicka på OK

   • stänga fönstret.

 6. Ineras kundservice kontaktar er med instruktion om hur ni får tillgång till tjänsten