Kontakt

Vid frågor gällande HSA vänder du dig i första hand till den lokala HSA-förvaltningen i din organisation. Om du inte vet vem det är kan du vända dig till Ineras Kundservice för att få kontaktuppgifter till HSA-ansvarig.

HSA-ansvariga och ställföreträdande HSA-ansvariga, samt kontaktpersoner för HSA-anslutna tjänster, skickar ärende via formulär hos Ineras Kundservice.

Vid misstanke om driftstörning i HSA, kontrollera i första hand Driftstatus. Driftstörningar ska anmälas per telefon, 0771-25 10 10.