Regelverk

HSA regelverk

Alla organisationer som använder HSA är skyldiga att följa HSA regelverk, den så kallade HSA-policyn. Den beskriver de krav som gäller för hur informationen i HSA ska hanteras.

Det är mycket viktigt att alla anslutna följer HSA-policy eftersom informationen i HSA används av många viktiga tjänster. Missbrukas hanteringen av informationen i HSA, försämras tilliten till de tjänster som använder HSA. Läs mer om detta i HSA-policy