Presentationsmaterial

Presentationen om HSA och HSA-ansvariges roll är avsedd att användas av HSA-ansvarig som stöd för att presentera HSA och sin roll som HSA-ansvarig. Du kan redigera och lägga till egen information i presentationen om du vill.