Instruktionsfilmer Formulärhantering ärendetyper


På den här sidan finns instruktionsfilmer innehållande alla funktioner för att skapa Ärendetyper. Filmerna kan ses oberoende av varandra.TitelFilm

1

Skapa Ärendetyp

 • Hitta befintliga mallar samt knappen för att skapa en Tom Mall
 • Skapa ärendetyp från Tom mall
  • Är även möjligt att skapa från befintlig mall

Längd: 01:17 min.

2

Fyll i frågeformulär

 • Fyll i inställningar
 • Lägg till fråga
  • Lägg till följdfråga
 • Lägg till svarsalternativ i formuläret
 • Ändra frågor
 • Ta bort frågor
 • Ändra ordning på frågor
  • Knappar
  • Drag and drop funktionalitet

Längd: 04:29 min


3

Bekräftelse/Svarsformulär

 • Ändra rubrik och text i bekräftelsemeddelandet.
 • Lägga till svarsalternativ i ärendehanteringen
  • De olika svarsalternativens innebörd
 • Dölj svarsalternativ för ärendehanterare

Längd: 02:30 min

4

Spara Ärendetyp

 • Ange ärendetypens ärendekategori
 • Aktivera/inaktivera ärendetypen för samtliga/begränsat antal invånare
 • Varför går det inte att spara?
 • Hur man sparar ärendetypen

Längd: 02:10 min


5

Ta bort Ärendetyp
Var försiktig med att inte råka ta bort något viktigt. Det är inte möjligt att återställa en borttagen ärendetyp!

 • Var man hittar ärendetypen
 • Hur man tar bort ärendetypen

Längd: 00:59 min