Behörighetsadministratör

Som behörighetsadministratör har du möjlighet att ge behörigheter för vårdpersonal(ärendehanterare och ärendemottagare) på din mottagning samt editera och lägga till behörigheter för grupper.

 

Logga in som behörighetsadministratör. Välj mottagning på startsidan. Välj kortet Mina ärenden.

 

Här visas den vårdpersonal som har behörighet till mottagningen, vilken/vilka behörigheter de har och vilken typ av avisering de eventuellt har angett i sina egna inställningar

 

Lägg till ny vårdpersonal på mottagningen

 

För att lägga till nya vårdpersonal på mottagningen, klicka på knappen Tilldela. 

 

Ange aktuell vårdpersonals HSA-id och klicka på Sök. 

I denna vy visas vårdpersonalens namn och HSA-id. Därefter har man möjlighet att klicka i vilken/vilka av behörigheterna som vårdpersonalen ska ha på mottagningen. Följande behörigheter är möjliga att tilldela på en mottagning som behörighetsadministratör:

  • Ärendemottagare. Fördelar ärenden som kommit till mottagningen. 

  • Ärendehanterare. Hanterar och svarar på de ärenden som tilldelats ärendehanteraren. 

Ange önskad behörighet och klicka på Tilldela. 

En bekräftelse visas på att behörigheten/behörigheterna har tilldelats. 

Ändra behörighet för personal på mottagningen

 

I sektionen som visar vårdpersonalens behörighet på mottagningen, gör önskade ändringar och klicka på Spara. Knappen Spara blir aktiv först när du gjort en ändring.

 

En bekräftelse visas på att behörigheten uppdaterats. 

Ta bort vårdpersonal från mottagningen

 

Klicka ur alla behörigheter för den vårdpersonal som ska tas bort från mottagningen. Klicka på Spara. 

 

En pop-up visas med en kontrollfråga om behörigheterna ska tas bort. Klicka på Ta bort. 

En bekräftelse visas på att behörigheterna är uppdaterade. Vårdpersonalen har försvunnit från listan med personal som har behörighet till mottagningen. 

 

Grupper

Under rubriken Grupper är det möjligt att skapa och administrera grupper för Ärendehanterare. Klicka på knappen Administrera grupper för att skapa eller ändra i en grupp.

 

Skapa ny grupp

Välj Skapa ny grupp.

 

Ange namn och beskrivning av gruppen. För att kunna särskilja grupperna tydligare finns även möjligheten att välja färg på gruppen.

För att lägga till personal använder du drag-and-drop funktionen. Det är möjligt att söka på personal.

 

När alla inställningar är valda och ärendehanterare tillagda i gruppen klickar du på Spara grupp

 

I det övre högra hörnet får du en bekräftelse på att gruppen skapats genom att Ändringarna sparats.

Ta bort Grupp

Välj ta bort grupp för att ta bort gruppen.

 

Bekräfta borttagande av Grupp

Aviseringsinställningar

Under rubriken Aviseringsinställningar visas om vårdpersonal som har behörighet på mottagningen har angett att de vill ha aviseringar vid nya ärenden till mottagningen, och vid nya tilldelade ärenden.