InställningarLogga in som lokal administratör. Välj mottagning på startsidan. Välj kortet Inställningar. 

Följande information visas:

 • Information från HSA
 • Information från e-tjänsterna
 • Övrig information
 • BetjäningsområdeInformation från HSA

Information om HSA visar den information om mottagningen som kommer från HSA-katalogen. Följande information visas:

 • Namn
 • HSA-id
 • Besöksadress
 • Geografiskt län
 • Geografisk kommun
 • Geografisk plats
 • HSA innehållsansvarig


Information från e-tjänsterna

Information från e-tjänsterna visar den information mottagningen som finns i e-tjänsterna. Följande information visas:

 • Status. Om mottagningen är aktiverad eller inte i e-tjänsterna.
 • Region. Vilket region som mottagningen hör till i e-tjänsterna. 

Övrig information

Under rubriken Övrig information kan man lägga till information som visas för invånaren på mottagningens kontaktkort i inloggat läge. 

Betjäningsområde

Under rubriken Betjäningsområde visas vilket område mottagningen är synlig för. Det kan vara region, kommun, kön eller ålder. För att ändra betjäningsområdet, klicka på Hantera betjäningsområde. I Betjäningsområde kan ni välja vilka invånare mottagningen/rubriken under övriga tjänster ska vara tillgänglig för.

Välj Hantera betjäningsområde för att lägga till, ta bort och ändra Betjäningsområde.


Lägg till Betjäningsområde


Ange region, kommun, kön och ålder och klicka på Spara. Det är obligatoriskt att ange Region, de övriga är valbara. Det går inte att rekommendera en mottagning här. Det görs av en regional administratör. En rekommenderad mottagning visas under regionen rekommenderar på invånarnas startsida i inloggat läge. Den visas för de invånare som är folkbokförda inom det aktuella betjäningsområdet. 

Bekräftelse på att Betjäningsområde lagts till.


Ändra Betjäningsområde

För att göra ändringar för betjäningsområdet, klicka på Ändra på samma rad som det område som ska ändras. 

Gör de önskade ändringarna och klicka på Spara. Vill man ändra region eller kommun får man lägga till nytt betjäningsområde, det går inte att ändra i ett befintligt. 

En bekräftelse visas när betjäningsområdet är ändrat. 

Ta bort Betjäningsområde

För att ta bort ett betjäningsområde, klicka på Ändra på samma rad som det område som ska tas bort. Vid borttagande av Betjäningsområde blir mottagningen/tjänsten inte längre synlig för invånare.


En pop-up visas med en fråga om man är säker på att ta bort betjäningsområdet. Bekräfta borttagningen av Betjäningsområde genom att klicka på Ta bort.

En bekräftelseruta kommer upp för borttagandet av Betjäningsområde.