Låsa en invånares inloggning

Information om funktionen

Här kan du som kontoadministratör låsa en invånares inloggning. Att låsa en inloggning innebär att det för invånaren inte längre går att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Observera att låsa inloggningen endast gäller e-tjänsterna och inte uthoppstjänster så som Journalen. För att vårdnadshavare inte ska ha tillgång till barnets Journal och e-tjänster ska vårdnadshavarna blockeras. Om du låser ett barns inloggning kan vårdnadshavare inte längre agera ombud åt barnet.

En begäran om att låsa en inloggning kan göras på egen begäran invånarens om hen exempelvis inte längre vill bli kontaktad via e-tjänsterna, om invånaren inte vill ha e-legitimation efter att inloggningsmetoden med lösenord och sms har tagits bort, eller inte vill ha tillgång till sin hälso-och sjukvårdsinformation. En begäran kan även göras på begäran av regionen om vårdgivaren gör bedömningen att invånaren inte ska ha tillgång till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ett barns inloggning ska däremot inte låsas; istället ska vårdnadshavarens ombudskoppling blockeras. All administration kring ombudsrätten ska göras i Admin Journalen. 

Manual för hur att blockera och häva en blockering av en vårdnadshavare i Admin Journalen finns: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/486738096

Instruktioner för att låsa en invånares inloggningen i Personalverktyget för e-tjänsterna

Klicka på Administration-Invånare-Hantera inloggning på inloggning i vänstermenyn

Sök fram invånaren vars inloggning som ska låsas:

Verifiera att det är rätt person.

Välj den region som har begärt att invånarens inloggning ska låsas alternativ och klicka sedan på knappen LÅS

En bekräftelse på att invånarens inloggning har låsts visas högst upp på sidan. Under invånarens adress visas även: Invånarens inloggning är låst på begäran av Region XXX

Resultat: Invånaren kan inte längre logga in i 1177 Vårdguiden.