Låsa upp en invånares inlogning


Om man låser upp ett barns inloggning ska det ske efter att ett säkerställande skett i Admin Journalen, om behov finns av att vårdnadshavaren är blockerad.

Om en låsning har gjorts av en annan region än sin egna, ska en kontroll ske i samråd med den andra regionen innan invånarens inloggnings låses upp.

Instruktioner för att låsa upp en invånares inloggning


Klicka på Administration-Invånare-Hantera inloggning på inloggning i vänstermenyn

Sök fram invånaren vars inloggning som ska låsas upp.

Verifiera att det är rätt person.

Kontrollera att det är ditt landsting/region som har låst invånarens inloggning och välj sedan ditt landsting/region i rullgardinsmenyn.

Välj den region som har begärt att invånarens inloggning ska låsas och klicka sedan på knappen TA BORT LÅS

En bekräftelse på att invånarens inloggning har låsts upp visas högst upp på sidan.

 

Resultat: Invånaren kan åter logga in i 1177 Vårdguiden.