Tilldela behörigheten regional administratör

Tilldela behörigheten regional administratör till vårdpersonal som finns i e-tjänsterna

1. Logga in som regional administratör.

2. Klicka på Administration till vänster i listan.

3. Klicka på Vårdpersonal i vänstermenyn.

4. Klicka på Sök vårdpersonal i vänstermenyn.

5. Ange vårdpersonalens namn, HSA-id, e-post eller telefonnummer. I detta fall anger vi HSA-id. Klicka sedan på SÖK.


Information om vårdpersonalen visas.


6. Skrolla ned till Administrationsbehörigheter.

7. Klicka på Tilldela.8. Välj behörighet i rullisten. I detta fall regional administratör.

9. Klicka på Tilldela.


En bekräftelse visas att ändringen gått igenom.

10. Skrolla ned till Administrationsbehörigheter.
Vårdpersonalen har nu fått behörigheten regional administratör.