Tilldela behörigheten kontoadministratör

Tilldela behörigheten kontoadministratör till vårdpersonal som finns i e-tjänsterna

1. Logga in som regional administratör.

2. Klicka på Administration till vänster i listen.

3. Klicka på Vårdpersonal i vänstermenyn.

4. Klicka på Sök vårdpersonal i vänstermenyn.

5. Ange vårdpersonalens namn, HSA-id, e-post eller telefonnummer. I detta fall anger vi HSA-id.

6. Klicka på SÖKInformation om vårdpersonalen visas.

7. Skrolla ned till Administrationsbehörigheter.

8. Klicka på Tilldela.


9. Välj behörighet i rullisten. I detta fall kontoadministratör.

10. Klicka på Tilldela.


En bekräftelse visas att ändringen gått igenom.


11. Skrolla ned till Administrationsbehörigheter.
Vårdpersonalen har nu fått behörigheten kontoadministratör.