Personliga inställningar som regional administratör

Klicka på namnet högst upp till höger för att få inloggningens inställningar.


Den översta delen i vyn visar den information som hämtas från HSA. Följande information visas (i parentes anges vilket fält från HSA informationen hämtas från):

  • HSA-id (hsaIdentity)
  • Förnamn (givenName, gn)
  • Efternamn (middleName och surName, sn)
  • Titel (title)
  • E-postadress (mail)
  • Mobilnummer, kan vara flera (mobile, mobileTelephoneNumber)

Man kan manuellt uppdatera informationen från HSA, annars uppdateras det automatiskt en gång i månaden. 

Därefter visas e-postadress från HSA, du kan ange en alternativ e-postadress och du kan välja mobilnummer från HSA. De angivna e-postadresserna och mobilnumret visas i den vy där man söker fram vårdpersonal.