Instruktionsfilmer lokal administratör

På den här sidan finns instruktionsfilmer innehållande alla funktioner för behörigheten lokal administratör. Filmerna ligger i den ordning som funktionerna presenteras på en mottagnings översiktssida i det nya personalverktyget, men kan ses oberoende av varandra.

OBS! Dessa filmer är ej uppdaterade och kommer ej uppdateras. Filmerna kan skilja sig i gränssnitt och viss funktionalitet.


FilnamnFilm
1

Inloggning (lokal administratör)

Längd 01:41 min

2

Personliga inställningar (lokal administratör)

 • Se och hantera sina uppgifter i e-tjänsterna
 • Lägga in kontaktuppgifter

Längd 02:44 min

3

Mottagning Invånare (lokal administratör)

 • Se och hantera vilka invånare som ska vara godkända för kommunikation med mottagningen
 • Se och hantera invånares utdelade ärendetyper

Längd 05:55 min

4

Mottagning Vårdpersonal (lokal administratör)

 • Se och hantera behörigheter för vårdpersonal på mottagningen
 • Se aviseringsinställningar för vårdpersonal med behörigheterna ärendemottagare och ärendehanterare på mottagningen

Längd 07:22 min

5

Mottagningens inställningar (lokal administratör)

 • Se information från HSA-katalogen och e-tjänsterna
 • Se och redigera övrig information för mottagningen
 • Se och redigera betjäningsområden för mottagningen

Längd 07:00 min


6

Mottagning Ärendetyper del 1 - centralt administrerade ärendetyper (lokal administratör)

 • Se mottagningens ärendetyper
 • Se och redigera inställningar för centralt administrerade ärendetyper

Längd 07:46 min

7

Mottagning Ärendetyper del 2 - lokalt administrerade ärendetyper (lokal administratör)

 • Skapa ny ärendetyp (Egen ärendetyp)
 • Skapa ny ärendetyp från mall (Standardärendetyper)
 • Redigera och ta bort ärendetyp på mottagningen

Längd 19:28 min

8

Mottagningens aviseringsinställningar (lokal administratör)

 • Hantera inställningar för påminnelser till invånare
 • Hantera inställningar för påminnelser till ärendemottagare och ärendehanterare då ärenden inte hanterats inom handläggningstiden
 • Lägga in e-postadresser som ska bli aviserade då nya ärenden kommer in till mottagningen

Längd 04:40 min

9

Mottagning Mallar för invånarärenden (lokal administratör)

 • Skapa malar för invånarärenden
 • Redigera och ta bort malar för invånarärenden

Längd 09:53 min