Frågor och svar (FAQ)


Uthoppstjänster och webbtidbokstjänster

Fråga: Hur synliggör man en ärendetyp (tjänst) för invånarna? 

Svar: En lokal administratör på mottagningen måste aktivera den för att den ska synas på kontaktkortet i e-tjänsterna (och på 1177.se). Den lokala administratören hittar Uthoppstjänsten/Mottagningen under menyvalet Startsida. 


Fråga: Hur lång tid tar det från att man aktiverar en ärendetyp/tjänst tills den blir synlig för invånarna?

Svar: I e-tjänsterna syns det direkt för invånarna när en ärendetyp/tjänst aktiveras. Däremot kan det vara upp till ett dygns fördröjning innan ärendetypen/tjänsten visas på kontaktkortet på 1177.se.


Fråga: Hur många HSA-id kan man välja att dela ut en tjänst till vid ett och samma tillfälle?

Svar: Många HSA-id:n. Fler än det ser ut att rymmas i inmatningsrutan i gränssnittet.


Fråga: Vad är länken till acceptanstestmiljön? 

Svar: Länken till acceptanstestmiljön för den nya personalinloggningen är https://personalsiths.test.1177.se/. Observera att man behöver ha ett test-SITHS-kort som är rätt konfigurerad för att kunna logga in. Man ska också tänka på att det inte är en miljö där man kan laborera fritt. Även i acceptanstestmiljön gäller det att man följer beskrivna rutiner för anslutning innan man skapar och delar ut tjänster.

Uthoppstjänster

Fråga: Följer alla befintliga uthoppstjänster över till den nya vårdpersonalplattformen?

Svar: Ja, alla befintliga uthoppstjänster och webbtidbokstjänster har följts med till och finns i nuvarande vårdpersonalplattform.


Fråga: Var anger man villkorstexter?

Svar: Det är upp till anslutande tjänst att visa villkorstexter. Exempelvis kommer Stöd och behandling visa upp sina egna villkorstexter i sin egen tjänst. Uthoppstjänster har sedan 2019 slutat ha villkorstexter.


Fråga: Aktiveras uthoppstjänster återigen på en mottagning när man delat ut tjänsten, tagit bort utdelningen och sedan delar ut igen?

Svar: Nej, uthoppstjänsten aktiveras inte automatiskt igen.


Fråga:
 Får man en varning om man försöker ta bort en tjänst som har ett begränsat urval och är utdelad till vissa invånare? 

Svar: Nej, man får inte en specifik varning om att tjänsten har ett begränsat urval och är utdelad till invånare. Den varning man får är den som visas nedan. 

Webbtidbokstjänster

Fråga: Vad är nyttan med interna namn?

Svar: Om en tjänst heter samma sak utåt invånarna (om det exempelvis finns flera tjänster som heter Boka tid) kan man välja ett internt namn som särskiljer tjänsterna åt genom att ange exempelvis tidbokningssystemet i det interna namnet.

Fråga: Måste man veta att anslutningen till nationella tjänsteplattformen är klar innan man skapar en tjänst?

Svar: Ja, det måste man. Detta kräver en intern rutin om det är olika personer som sköter beställningen till nationella tjänsteplattformen och skapar tjänster i e-tjänsterna.

Fråga: Går det att dela ut webbtidbokstjänster utanför den egna regionen? Kontrolleras det i gränssnittet?

Svar: Nej, en sådan kontroll görs inte. Men det är inte tänkt att funktionen ska fungera så och inget som rekommenderas av den nationella förvaltningen.

Fråga: Kan det inte bli rörigt för invånarna med olika externa namn på webbtidbokstjänsterna när regioner bestämmer namnen själva? Hur blir det med igenkänningsfaktorn då?

Svar: Det blir ingen förändring från idag. Det är upp till varje region att bestämma de externa namnen själva men rekommenderas att namnsätta webbtidbokstjänsterna så det är enkelt för invånarna att förstå vilken mottagning det gäller.

Fråga: Kommer det att gå att kopiera över villkorstexter direkt från Microsoft Word in i e-tjänsterna?

Svar: Ja, tanken är att det ska fungera. Man ska antingen få feedback på att formatet är fel, eller så rensas de tecken som inte stöds.

Fråga: Förhandsgranskningen av villkorstexterna fungerar inte tillfredsställande idag (2019). Kommer det att bli bättre?

Svar: Det ska finnas en fungerande förhandsgranskning. Det har varit ett av kraven när projektet har byggt funktionalitet för administrationen av mottagningar.

Fråga: Säg att jag har delat ut en webbtidbokstjänst med gemensam villkorstext till 30 mottagningar. I något läge väljer jag att byta namn på webbtidbokstjänsten för tre av mottagningarna. När jag sedan väljer att uppdatera de gemensamma villkorstexterna för tjänsten på de 30 mottagningarna - vad händer då med namnen som ändrats?

Svar: Som det fungerar idag, kommer de ändrade namnen att ersättas av det namn som finns i de gemensamma inställningarna för tjänsten. Detta får vi utvärdera och se om vi ändrar på sikt.

Fråga: Blir det någon förändring gällande anslutningsprocessen för Fristående tidbok?

Svar: Nej, det blir inga förändringar kring det i dagsläget. 


Fråga: Vad behöver man göra innan man delar ut en befintlig webbtidbokstjänst?

Svar: Vårdenheten man vill dela ut tjänsten till behöver anslutas över den Nationella tjänsteplattformen först (gäller både i acceptanstestmiljön och produktionsmiljön). 


Fler tidböcker per mottagning


Fråga:
 Hur kan vi använda verktyget på bästa sätt?

Svar: Det kommer att finnas exempel på Confluence. Funktionen Fler tidböcker per mottagning gör det möjligt att i samband med utdelningen av en webbtidbokstjänst ange att 1177 Vårdguidens e-tjänster ska använda ett annat HSA-id än mottagningens som en logisk adressat i kommunikationen med Nationella tjänsteplattformen. Funktionen är primärt framtagen för de regioner som signalerat att de har detta behov. De regioner som inte ser något uppenbart behov av funktionen behöver inte använda den.

Fråga: Måste det "andra HSA-id:et" vara registrerat som en mottagning i 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Svar: Nej, detta HSA-id behöver inte vara registrerat som en mottagning i e-tjänsterna. 


Fråga: Kan det "andra HSA-id:et" vara registrerat som en mottagning i 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Svar: Ja, det är möjligt att det andra HSA-id:et finns registrerat som mottagning i e-tjänsterna. 


Fråga: Måste det "andra HSA-id:et" ligga i samma tidbokningssystem som det HSA-id mottagningen använder?

Svar: Nej, det andra HSA-id:et behöver inte ligga i samma tidbokningssystem. 


Fråga: Kan det "andra HSA-id:et" ligga i samma tidbokningssystem som det HSA-id mottagningen använder?

Svar: Ja, de kan ligga inom samma tidbokningssystem. 


Fråga: Måste man uppge någon särskild information i sin beställning till nationella tjänsteplattformen när beställningen avser Fler tidböcker per mottagning?

Svar: Nej, den nationella förvaltningen för e-tjänsterna kommer inte längre att skapa och dela ut webbtidbokstjänster.


Fråga: Vad finns det för begränsningar för verktyget?

Svar: Tider som en invånare har bokat via en webbtidbokstjänst där man pekat ut ett annat HSA-id visas i funktionen Bokade tider. För tillfället går det inte att omboka eller avboka tiderna i tjänsten Bokade tider. Invånaren behöver gå till mottagningens tjänst för att Av-/omboka tid direkt, där det är möjligt att boka eller avboka om tidbokningssystemet tillåter det. Detta håller vi på att se över just nu (sommaren 2021). 


Fråga: Kan man ändra det externa namnet?

Svar: Ja, det går att ändra det externa namnet dels för den specifika mottagningen som tjänsten är utdelad till, dels för hela tjänsten som slår igenom på alla mottagningar som tjänsten är utdelad till.


Fråga: Måste man registrera något i den Nationella tjänsteplattformen för att kunna peka ut ett annat HSA-id?

Svar: Ja, det andra HSA-id:et måste registreras som en logisk adressat i den Nationella tjänsteplattformen.


Fråga: Vad måste man göra för tester i 1177 Vårdguidens acceptanstestmiljö i samband med tjänsteutdelningen?

Svar:  Man behöver bara testa en gång i 1177 Vårdguidens acceptanstestmiljö när man skapar en ny tjänst. Det gör man för att verifiera informationsutbytet mellan e-tjänsterna och det aktuella tidbokningssystemet. Man behöver inte testa varje gång man delar ut en tjänst.


Fråga: Kan man dela ut samma webbtidbokstjänst fler gånger till samma mottagning?

Svar: Nej, en och samma webbtidbokstjänst går inte att dela ut fler gånger till samma mottagning. 


Fråga: Fungerar Fristående tidbok tillsammans med Fler tidböcker per mottagning?

Svar: Ja, det fungerar.