Om användarmanualerna

Struktur

En användarmanual har struktur som en vanlig webbsida, till vänster finns en meny med rubriker och till höger visas innehåll. Rubrikerna i menyn kan fällas ut för att se underrubriker, och fällas ihop. Varje rad i menyn är en sida, som antingen fungerar som enbart en rubriksida eller är en sida med även innehåll.

Menyn till vänster kan döljas helt och tas fram. Genom att klicka på knappen med vänsterpilen i den list som delar vänster och höger fält, döljs menyn. Bilden nedan visar knappen.

Knappen får då tre streck istället för en vänsterpil, se bilden nedan. I det läget kan menyn visas dynamiskt (tillfälligt) genom att flytta markören över knappen eller det smala, gråa vertikala fältet.

För att återgå till en låst visning av menyn - visa menyn och klicka på knappen, som då innehåller en högerpil.


Det går även att förstora/förminska informationsfältet till höger. Det görs genom att dra i den list som delar det vänstra och det högra fältet, se bilden nedan.


Bilder kan förstoras genom att klicka på dem.

Innehåll

Användarmanualerna är indelade per behörighet i personalverktyget. Varje behörighet har information i två användarmanualer (rubriker):

  1. Alla användare
  2. Den egna behörigheten

För de användare som både har behörigheten ärendemottagare OCH ärendehanterare finns en särskild användarmanual.

Länkar mellan olika avsnitt i användarmanualerna är vanligt förekommande, exempelvis då aktuell information exakt finns även på annat ställe.

Vid förbättringsförslag

Användarmanualerna är levande material och förbättras och uppdateras kontinuerligt i takt med att personalverktyget vidareutvecklas.

Förbättringsförslag tas gärna emot! Vänligen sänd dessa till supporten: /wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/3050707