Bifoga filer i ett ärende och meddelande

Bifoga filer

  • Det går för en invånare att bifoga en bilaga i ett ärende till vården via komponent “Bifoga filer” i en Ärendetyp.

  • Via ärendehanteringen går det att bifoga en fil i ett ärende till en invånare:

    • i ett Svar, Omfördela med delsvar eller vid Motfråga (Ej Omfördela utan svar)

    • i ett ärende till en invånare, med eller utan frågor (d.v.s. Omvänt ärendeflöde)

Manualer för hur man skapar ett ärende och besvarar ett ärende finns här https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/3050558 och här https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/3050691/Mina+renden#Mina%C3%A4renden-Skicka%C3%A4rende

Bifoga fil i en Ärendetyp

En invånare kan skicka en bilaga med sitt ärende om komponenten “Bifoga filer” finns tillgänglig i Ärendetypen.

Komponenten “Bifoga filer” finns som valbar när man skapar en Ärendetyp, se bild nedan.

Ärendemottagare och ärendehanterare kan bifoga filer i ett ärende

Ärendemottagare

En ärendemottagare kan bifoga en fil i samband med att ärendet omfördelas till en ärendehanterare och ett delsvar skickas till invånaren.

Ärendehanterare

En ärendehanterare kan bifoga en fil i ett ärende när ett ärende från invånaren ska besvaras eller vid en motfråga på ett inkommet ärende från invånaren.
En ärendehanterare kan även bifoga en fil i ett ärende när det är vården som skickar ett ärende till invånaren.

Obs! Den bifogade filen går inte att återkalla efter att ärendet har skickats. Det är därför viktigt att innehållet i bilagan ses över för att säkerställa att rätt information skickas till rätt invånare. Det är alltid den som bifogat filen som ansvarar för innehållet.

Invånarens vy

En invånares ärende med en bifogad fil ser ut så här:

Invånaren kan förhandsgranska filen genom att klicka på filen. Om invånaren önskar att ladda ner filen lokalt görs det genom att klicka på Ladda ner, uppe i högra hörnet: