Blockera / Häva blockering av vårdnadshavare i Admin Journalen

För att kunna administrera vårdnadsrätt krävs att du har rollen Spärra vårdnadsrätt eller Superadministratör. Kontrollera alltid Minderårig tillgång så att den inte är satt för den vårdnadshavare du ska blockera Vårdnadsrätt för.

Alla vårdnadshavare har automatiskt tillgång till sina barns (eller annan person som de är vårdnadshavare åt) journaler till dess att de fyller 13 år. Om det finns ett behov av skydd eller om man vill skydda barnets information i hälso- och sjukvårdsärenden kan åtkomsten för vårdnadshavaren blockeras i vyn vårdnadsrätt i Admin Journalen. Läs mer om riktlinjer och ramverk på inera.se /Barns journal via nätet och dokumentet Nationella rekommendationer inför publicering av patientjournalen via nätet inom barnsjukvård.


När en vårdnadshavare blockeras tas ombudskopplingen bort mellan en vårdnadshavare och ett barn i Ombudstjänsten. Då försvinner vårdnadshavaren åtkomst till barnets information och vårdnadshavaren kommer inte kunna agera ombud åt barnet via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I och med att ombudskopplingen tas bort är barnet heller inte längre synlig på vårdnadshavarens startsida i 1177 Vårdguidens e-tjänster och går inte att lägga till manuellt.

Blockera vårdnadshavare

Steg

Åtgärd

1

Ange barnets personnummer och klicka på Sök på barn.

2

Verifiera att det är rätt barn som visas.

3

Kryssa i kolumnen Blockera tillgång för den vårdnadshavare som ska blockeras.

4

Skriv eventuellt in ett diarienummer.
Här kan du skriva en referens till ett annat system där mer information om ärendet finns att tillgå.

5

Klicka på Spara.

Resultat: Vårdnadshavaren har inte längre åtkomst till barnets journal och kan inte heller agera ombud för barnet i 1177 Vårdguiden.

Häv blockering av vårdnadshavare

Steg

Åtgärd

1

Ange barnets personnummer och klicka på Sök på barn.

2

Verifiera att det är rätt barn som visas.

3

Avmarkera kolumnen Blockera tillgång för den vårdnadshavare som inte längre ska blockeras.

4

Skriv eventuellt in ett diarienummer.
Här kan du skriva en referens till ett annat system där mer information om ärendet finns att tillgå.

5

Klicka på Spara.

Resultat: Vårdnadshavaren har nu åtkomst till barnets journal och kan agera ombud för barnet i 1177 Vårdguiden.