Öppen info: Nyttokalkyler

Nyttokalkyler för bättre förändringar

En nyttokalkyl beskriver alla nyttor och kostnader som förväntas från en förändring. Den värderar också nyttor och kostnader i pengar där det är möjligt.

Med hjälp av nyttokalkyler kan fler verksamheter bedöma nyttan med en förändring och vi kan bli bättre på att utnyttja och använda digitaliseringens möjligheter. Du kan använda nyttokalkylen som stöd för:

  1. Beslut

  2. Att lyckas med förändringar

  3. Att följa upp förändringar

 

 


Enkät om nyttokalkyler

Hur använder ni nyttokalkyler?

Varje år ställer vi några frågor till dig som besöker Ineras metodstöd för nyttokalkyler. Vi vill veta mer om hur du använder nyttokalkyler i din organisation och om du upplever att de är till hjälp i organisationens arbete.

Ta gärna 3 minuter och svara på 6 korta frågor om nyttokalkyler!


 

 

Så tar du fram en nyttokalkyl

 

Ta hjälp av Ineras metodstöd för att ta fram din egen nyttokalkyl.

Metodstödet guidar dig genom arbetet i 9 steg.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/559778115

 

 

 

Webbutbildning i nyttokalkyler

Behöver du hjälp att komma igång?

Beräkna nyttan vid förändring och investering och ta bättre beslut. I Addas utbildning Nyttokalkylen får du konkreta metoder och verktyg för att ta fram nyttokalkyler.

 

För vem?

Utbildningen riktar sig främst till dig som är verksamhetsutvecklare, projektledare, ekonom, controller, upphandlare eller på något annat sätt arbetar med att ta fram underlag om förändringar.

  


Smakprov av utbildningen

Testa delar av innehållet i utbildningen helt gratis, för att få en känsla för innehåll och upplägg.

Smakprov >Kort kurs för chefer

Chefsmodulen är ett digitalt stödmaterial för chefer, ledare och beslutsfattare som kortfattat beskriver arbetet med att ta fram en nyttokalkyl.

Nyttokalkylen för chefer >


 

Webbutbildningen är en samproduktion mellan Inera och Adda.