NPÖ Användarforum

NPÖ Användarforum är ett forum med syfte att främja användningen av NPÖ, lyfta frågor av funktionell karaktär samt vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte. Personer som arbetar inom regioner, kommuner och privata vårdgivare kan delta. Mötena genomförs via Teams, ungefär fyra gånger per år, i samband med lansering av nya NPÖ releaser. Alla möten spelas in.

Är du intresserad av att delta, kan du hitta datum samt information om hur du anmäler dig här.

När du anmält dig får du Outlook-kallelser inför mötena. Du får även access till Teams-gruppen Inera NPÖ där vi publicerar presentationer och inspelningar, samt annan information om NPÖ.