Manualer

Användarguide

Användarguiden berättar när det är möjligt för personal att använda NPÖ, hur de loggar in, vilken information som kan finnas och vilka funktioner NPÖ innehåller.

Klienten innehåller en kontextbaserad onlinehandledning.

Hämta alltid den senaste versionen härifrån, dokumentet kommer uppdateras löpande.

Gränssnittsbeskrivning

Gränssnittsbeskrivningen beskriver NPÖ och de funktioner som vårdpersonal kan ta del av där. Funktionalitet och åtkomst baseras på implementerade tjänstekontrakt.
Dokumentet är inte att betrakta som en användarmanual och är inte tillgängligt för slutanvändare av NPÖ (dvs. vårdpersonal). För utbildning och beskrivning av hur NPÖ används se Användarguide ovan.

Mer material om hur du använder NPÖ

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442174225