Manualer

I samband med release 4.0 i NPÖ den 2 december 2021 slogs Användarguide och Gränssnittsbeskrivning ihop till en Manual.

Manualen beskriver NPÖ och de funktioner som vårdpersonalen kan använda i NPÖ. Information finns också kring när det är möjligt för personal att använda NPÖ, hur de loggar in och vilken information som kan finnas i NPÖ. Funktionalitet och åtkomst baseras på implementerade tjänstekontrakt.

Klienten NPÖ innehåller en kontextbaserad onlinehandledning.

En uppdaterad version av manualen publiceras vanligen här i samband med ny release i produktion. Dokumentet uppdateras även löpande vid behov så vi rekommenderar att alltid hämta den senaste versionen av manualen härifrån.

 

  File Modified

PDF File Manual Nationell Patientöversikt (NPÖ) 4.2 v. AC.pdf Gäller från: 2022-06-02

May 18, 2022 by Ulrika Engdahl

Mer material om hur du använder NPÖ

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/442174225