Gränssnittsbeskrivning av NPÖ

Gränssnittsbeskrivningen beskriver NPÖ och de funktioner som vårdpersonal kan ta del av där. Funktionalitet och åtkomst baseras på implementerade tjänstekontrakt.
Dokumentet är inte att betrakta som en användarmanual och är inte tillgängligt för slutanvändare av NPÖ (dvs. vårdpersonal). För utbildning och beskrivning av hur NPÖ används se avsnitt https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/358844296.