Ansluta till NPÖ som agent

Om din organisation vill förmedla Ineras tjänst Nationell patientöversikt, NPÖ, vidare till en kund via er egen anslutning till NPÖ, då kan ni göra detta i egenskap av en agent.

Detta behöver din organisation göra för att bli agent

För att kunna bli agent åt Ineras kunder behöver ni teckna ett agentavtal med Inera, samt genomföra ett antal formella aktiviteter.

Läs om vad ni behöver göra för att bli agent här

Kompletterande dokument för att ansluta till NPÖ som agent

Här har vi samlat kompletterande information till agenter som vill ansluta till NPÖ. Dokumenten innehåller information och aktiviteter som behöver utföras i samband med agent-anslutning som producent eller konsument till tjänsten NPÖ. 

Att ansluta till NPÖ-applikationen (konsumera)

Anslutningsprocessen för organisationer som är agenter är densamma som för andra konsumenter. Nedan finns dock en separat checklista för agenter.

HSAs hemsida finns beskrivning över den behörighetsmodell som hälso och sjukvården använder, och som finns implementerad i NPÖ.

Att ansluta för att dela med sig av information (producera)

Anslutningsprocessen för organisationer som är agenter är densamma som för andra producenter. Nedan finns kompletterande dokument för agenter i anslutningsprocessen.


Länk till Underlag för Etablering av samverkan NPÖ: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/358418852/Teknisk+information+om+anslutning

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINPN/pages/2244313205

Ineras modell för test- och kvalitetssäkring, som ligegr till grund för anslutningsprocessen, finns beskriven på https://www.inera.se/tjanster/test-och-kvalitetssakring/Test-och-kvalitetssakring/testmodellen/.