Öppen info: Plattform webbtjänster

Plattform webbtjänster utgör en gemensam teknisk plattform för ett antal välanvända nationella webbtjänster med information om hälsa och sjukvård. De riktar sig till både invånare och
vårdpersonal. Plattformen ska både ge stabilitet och vara hållbar genom att ge nya möjligheter i framtiden. De webbtjänster som ingår är: UMO, Youmo, 1177.se, Vårdhandboken, Rikshandboken
och Rådgivningsstödet webb.

Roadmap PWT


Här är en grov planering över kommande utveckling. För detaljerad information om våra releaser se Releaser PWT - översikt