Öppen info: Plattform webbtjänster Home

Plattform webbtjänster utgör en gemensam teknisk plattform för ett antal välanvända nationella webbtjänster med information om hälsa och sjukvård. De riktar sig till både invånare och vårdpersonal. Plattformen ska både ge stabilitet och vara hållbar genom att ge nya möjligheter i framtiden. De webbtjänster som ingår är: UMO, Youmo, 1177.se, Vårdhandboken, Rikshandboken, Rådgivningsstödet webb och Inera.se.