Information om vaccinationer mot covid-19 i Svevac

2021-02-05

COVID -19 Vaccine AstraZeneca med första batchnummer finns nu tillgängligt för ordination/registrering i Svevac.

Länk till senaste version av Lathund covid-19 finns nu tillgängligt på startsidan i Svevacs webbgränssnitt.

2021-01-15

COVID-19 Vaccine Moderna med första batchnummer finns nu tillgängligt för ordination/registrering i Svevac.

Förvaltningen har tagit fram en Lathund för registrering av vaccinationer mot covid-19. Den gäller från 22 januari och finns tillgänglig på Lathund covid-19

2021-01-11

Viktig information vid ordination av covid-19 vaccin

För ordination av vaccintyp (oavsett vilken) är standard mängd förifylld som 0,5 ml. Detta går att ändra om vaccinationen som ges patienten har en annan standardmängd.

När endast vaccintyp covid-19 ordineras, skapas endast en dos, då inga vaccinuppgifter finns kopplade till en vaccintyp.

Om man väljer vaccintyp och sedan väljer ett vaccin, så ordineras standardmängd för just detta vaccin och fullständigt doseringschema.

2020-12-26

Svevac är förberett inför imorgon för att ordinera/registrera Comirnaty vaccinationer. Nu är det två batchnummer som är tillagda (EJ6795, EJ6796). Allteftersom nya batchnummer delges förvaltningen, kommer dessa läggas upp.

Om batchnummer/satsnummer saknas i Svevac, kontakta Ineras support

Länk till felanmälan och användarstöd

2020-12-25

Information om max-dosintervall för Covid-19 vaccin Comirnaty

Enligt Fass behöver det vara minst 21 dagar mellan dos 1 och dos 2. I dagsläget finns rekommendation från tillverkaren för maximalt 42 dagar mellan dos 1 och dos 2, därav max-intervall värdet i Svevac är inlagd som 42 dagar (6 veckor). Dock tillverkaren har uppgett att det är ett flexibelt värde och ordinatören kan vid behov ändra manuellt till längre intervall mellan dos 1 och dos 2.

2020-12-23

Det av Läkemedelsverket godkända Covid-19-vaccinet, Comirnaty med tillhörande batchnummer, kommer att finnas tillgängligt för ordination/registrering i Svevac från den 25 december.

2020-12-21

Registrering av vaccinationer mot Covid-19 fungerar på samma sätt som för andra vaccinationer i Svevac.

Allteftersom nya vacciner mot Covid-19 godkänns och informationen delges förvaltningen kommer Svevac att uppdateras med information om vaccin samt batchnummer/satsnummer.

Om batchnummer/satsnummer saknas i Svevac, kontakta Ineras support

Länk till felanmälan och användarstöd

I mitten av januari produktionssätts anpassningen som möjliggör för automatiskt överföring av Covid-19-vaccinationer till Nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten.

De Covid-19 vaccinationer som registrerats i Svevac innan produktionssättningen, kommer överföras till NVR i samband med produktionssättningen. Även dosnummer för Covid-vaccinationer kommer överföras.