Releaseinformation 2021-01-21

Releasen innehåller

Torsdagen den 21 januari 2020 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00.
I releasen ingår ny funktionalitet. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera

Ny funktionalitet:

Hälsodeklaration covid-19

För vaccinationer mot covid-19 finns en särskild hälsodeklaration framtagen av Folkhälsomyndigheten. Du hittar den i Svevac under meny Registrera - Hälsodeklaration covid-19. Hälsodeklaration gjord hos annan vårdgivare/enhet kommer inte att kunna hämtas även om patienten ger sitt samtycke. Denna funktionalitet planeras att införas i kommande release.

I Lathunden för registrering av vaccinationer mot covid-19 kan du läsa mer om denna hälsodeklaration.

Överföring av vaccinationer mot covid-19 till Folkhälsomyndigheten

Svevac överför vaccinationer till Folkhälsomyndigheten med grund i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Från den 1 januari 2021 rapporteras alla vaccinationer mot covid-19 (med dosnummer) som registreras i Svevac. Rapporteringen sker automatiskt på alla patienter oberoende av ålder eller kön till Nationella Vaccinationsregistret. Alla vaccinationer mot covid-19 som har registrerats i Svevac innan releasedatum kommer att efterrapporteras till Folkhälsomyndigheten(NVR). Vaccinationer mot covid-19 har fått en separat ruta för markering för överföring till NVR och den är förifylld för alla vårdgivare med tillhörande enheter. I menyn Min enhet kan du se vad som gäller för din enhet.

Notera! Om din/dina enhet/enheter rapporterar vaccinationer mot covid-19 till Folkhälsomyndigheten på annat sätt än via Svevac, behöver ni kontakta Inera för att begära avmarkering av enhet/enheter för automatisk överföring från Svevac.