Releaseinformation 2021-03-03

Releasen innehåller

Onsdagen den 3 mars 2021 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.
I releasen ingår ny funktionalitet och förbättringar. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera

Ny funktionalitet och förbättringar:

Hälsodeklaration covid-19 visas under meny Historik/Ändra

Hälsodeklaration covid-19 visas under meny Historik/Ändra. Du kan se på historiska hälsodeklarationer och vid behov ta bort en hälsodeklaration. Du kan inte ändra en sparad hälsodeklaration.

Hälsodeklaration covid-19 uppdaterad utifrån Folkhälsomyndighetens ändringar av gällande hälsodeklaration.

I Hälsodeklaration covid-19 är fråga 5 ändrad.

Fråga innan ändring: Har patienten vaccinerats mot influensa någon gång under de senaste 14 dagarna?

Fråga efter ändring: Har patienten vaccinerats någon gång under de senaste 14 dagarna?

Ordination på vaccintyp

Vid ordination på bara vaccintyp visas ingen mängd. Mängden anges vid registrering av vaccination.

Tidigare visades en standard mängd 0,5 ml för alla ordinationer på bara vaccintyp.