Releaseinformation 2021-03-30

Releasen innehåller

Tisdagen den 30 mars 2021 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.
I releasen ingår ny funktionalitet och förbättringar. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026

Ny funktionalitet och förbättringar:

Ny ordination utan hälsodeklaration

Det är inte längre tvingande att fylla i en hälsodeklaration för att ordinera en vaccination. Möjligheten att fylla i en hälsodeklaration kvarstår i meny “Hälsodeklaration” och flik “Ny Hälsodeklaration” under meny “Ordination”. För att koppla en hälsodeklaration till en ordination behöver hälsodeklarationen fyllas i först.

Se vaccinnamn i rutan “Tidigare vaccinationer”

Under meny “Vaccination” fliken “Ny Vaccination” visas vaccinnamn i parantes efter vaccintypen och innan enhetsnamnet för alla tidigare registrerade vaccinationer.

Möjlighet att byta språk i Svevac är borttagen

Möjlighet att byta språk till engelska i Svevac är borttagen. Det är fortfarande möjligt att skriva ut vaccinationsintyg på engelska.

Nya batchnummer (satsnummer) tillgängliga inom en timme

Nya batchnummer (satsnummer) inlagda av Svevacs förvaltning kommer att vara tillgängliga för användaren inom en timme mot tidigare 24 timmar.

Nytt utseende vid visning av tidigare vaccinationer

Under meny “Vaccination” fliken “Ny Vaccination, rutan “Tidigare vaccinationer” kan användaren markera en tidigare registrerad vaccination och trycka på knappen “Visa”. Rutan som visar information om den valda vaccinationen har nu ett nytt utseende.