Releaseinformation 2021-05-18

Releasen innehåller

Tisdagen den 18 maj 2021 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.
I releasen ingår förbättringar. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026

Förbättringar:

Förbättrad prestanda

Förvaltningen har gjort en större översyn av prestanda och optimerat visning av vissa frekvent använda menysidor i applikationen till exempel Lista vaccinerade, Uppdatera person, Historik/Ändra, Ny vaccination mm.

Förändringar av Hälsodeklaration standard

Det går inte längre att ändra en hälsodeklaration genom menyn Historik/Ändra. Svevac visar nu när en hälsodeklaration tagits bort och vem som tagit bort den.

Förändringar av Hälsodeklaration covid-19

Hälsodeklarationen har förändrats enligt uppdatering från Folkhälsomyndigheten.

Fråga 5 är ändrad till:

Har patienten vaccinerats någon gång under de senaste 7 dagarna?