Releaseinformation 2021-06-15

Releasen innehåller

Tisdagen den 15 juni 2021 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 20.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 23.59. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.
I releasen ingår ny funktionalitet. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026

Ny funktionalitet:

Sök information med Svevac-unikt vaccinations-ID (GUID)

Meny har skapats under Registrera som heter NVR felsökning. Här kan man söka fram vaccinationer med hjälp av Svevac-unikt vaccinations-ID (GUID). Du kan bara söka fram vaccinationer från din enhet. Alla roller som har rätt att registrera vaccination kan använda den nya funktionen. Funktionen är framtagen för att underlätta för vårdgivare att kunna felsöka i gjord rapportering till NVR utifrån Svevac-unikt vaccinations-ID (GUID). Om ni som vårdgivare är berörda kommer ni att kontaktas av er regionala covid-samordnare.