Releaseinformation 2021-09-01

Releasen innehåller

Onsdagen den 1 september 2021 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.
I releasen ingår ny funktionalitet. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026

Ny funktionalitet:

Möjlighet att begränsa funktionalitet för användare

Svevac inför möjlighet att begränsa funktionalitet för användare som tillhör en vårdgivare som har sagt upp Svevac abonnemang. Inera aktiverar begränsningen enskilt för respektive vårdgivare när abonnemanget för Svevac har löpt ut. För information om datum för när abonnemanget upphör vänd dig till din verksamhetschef.

Begränsningen innebär att man inte kan registrera ny journalinformation i Svevac. Man kommer fortfarande ha möjlighet att se historisk journaldata, skriva ut vaccinationsjournal, skriva ut vaccinationsintyg för vaccinationer som är registrerade på din enhet och ta fram statistik och statistikrapporter. Vidare kommer sammanhållen journal ej vara tillgängligt dvs du kan endast se data registrerad på din enhet. Begränsning påverkar inte individens möjlighet att se sina vaccinationsuppgifter på 1177 (förutsatt att vårdgivaren har valt att visa vaccinationer på 1177). Svevac kommer att fortsatt logga sökning och visning av journalinformation enligt PDL.

Användaren kommer vid inloggning kunna se vilka av dennes roller som tillhör en vårdgivare med begränsad funktionalitet i Svevac.