Releaseinformation 2022-02-16

Onsdagen den 16 februari 2022 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.

I releasen ingår förbättringar av exportfunktioner för journalinformation. Ändringarna påverkar inte slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026