Releaseinformation 2022-04-19

Tisdagen den 19 april 2022 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.

I releasen ingår ny funktionalitet. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka slutanvändarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026

Ny funktionalitet:

Informationstext på inloggningssidan

Förvaltningen kommer att kunna publicera information på inloggningssidan för Svevac.