Releaseinformation 2022-11-29

Releasen innehåller

Tisdagen den 29 november 2022 kommer en ny release av Svevac. Uppgradering av Svevacs
produktionsmiljö sker i ett servicefönster med start klockan 18.00. Uppgraderingen beräknas
vara klar senast kl. 22.00. Under denna tid är tjänsten inte tillgänglig.
I releasen ingår ny funktionalitet. I detta dokument beskrivs de förändringar som bedöms påverka användarna.


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026

Ny funktionalitet:

Rapportering av pneumokockvaccination till Nationella vaccinationsregistret (NVR)

Från 1:a december 2022 är det obligatorisk att rapportera pneumokockvaccinationer för patienter som tillhör en riskgrupp och patienter som fyller 75 år (gäller från det år personen fyller 75) till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Hantering i Svevac med start den 1/12:

Vid registrering av vaccinationer för patienter som tillhör en ”riskgrupp"   visas knappval som behöver fyllas i varje gång när en pneumokockvaccination registreras.

Vaccinatören behöver alltid ta ställning till om patienten tillhör en riskgrupp vid varje registrering/ändring (t. ex. registrering av dos nr 2 eller ändring av befintlig vaccination) och markera ”tillhör riskgrupp”  om patienten tillhör en riskgrupp. Svevac för ifyller inget och inget hämtas upp från tidigare pneumokockvaccinationer.

För patienter som fyller 75 år under vaccinationsåret eller redan är 75 år fyllda visas inte radioknappsvalet, vaccinationen skickas automatiskt till NVR.