Införande

På grund av att tjänsten nu är under avveckling, är det sedan 2020-05-01 inte möjligt för nya vårdgivare att ansluta till tjänsten. Mer om detta hittar du under Svevac avvecklas.