Att använda tjänsten

Förutsättningar

En förutsättning för att kunna lägga upp nya användare och enheter är att vårdgivaren har ett avtal med Inera för användning av Svevac.

På grund av att tjänsten nu är under avveckling, är det sedan 2020-05-01 inte möjligt för nya vårdgivare att ansluta till tjänsten. Mer om detta hittar du under Svevac avvecklas.

Information om hur du kan lägga till en vårdenhet som tillhör en vårdgivare som redan är kund, hittar du här.

Beställ ny enhet.

Användare

I första hand vänder du dig till din lokala Svevac-administratör eller samordnande på regional nivå för din vårdenhet/vårdgivare. Denne kan hjälpa till med behörighetsadministration (nyupplägg, ändringar) av användare, roller och behörigheter.

Om din vårdenhet/vårdgivare för närvarande saknar Svevac-administratör och samordnande på regional nivå kan dessa roller beställas nedan. Beställningen skickas då till Ineras Kundservice.

Vet du inte vem som är Svevac-administratör eller samordnare på regional nivå – se Frågor och svar.

Beställ ny administratör/samordnare.

Dokument