Vanliga frågor och svar

Vi är kund och behöver beställa en ny enhet?

En förutsättning för att kunna lägga upp nya enheter är att vårdgivaren har ett avtal med Inera för användning av Svevac.

Information om hur du kan lägga till en vårdenhet som tillhör en vårdgivare som redan är kund, hittar du här.

Beställ ny enhet.

Vi är kund och behöver beställa en ny administratör/samordnare?

En förutsättning för att kunna lägga upp nya användare är att vårdgivaren har ett avtal med Inera för användning av Svevac.

I första hand vänder du dig till din lokala Svevac-administratör eller samordnande på regional nivå för din vårdenhet/vårdgivare. Denne kan hjälpa till med behörighetsadministration (nyupplägg, ändringar) av användare, roller och behörigheter.

Om din vårdenhet/vårdgivare för närvarande saknar Svevac-administratör och samordnande på regional nivå kan dessa roller beställas nedan. Beställningen skickas då till Ineras Kundservice.

Vet du inte vem som är Svevac-administratör eller samordnare på regional nivå – se Frågor och svar.

Beställ ny administratör/samordnare.

Var hittar jag formuläret för ansökan om inloggningsuppgifter?

En förutsättning för att kunna lägga upp nya användare är att vårdgivaren har ett avtal med Inera för användning av Svevac.

I första hand vänder du dig till din lokala Svevac-administratör eller samordnande på regional nivå för din vårdenhet/vårdgivare. Denne kan hjälpa till med behörighetsadministration (nyupplägg, ändringar) av användare, roller och behörigheter.

Om din vårdenhet/vårdgivare för närvarande saknar Svevac-administratör och samordnande på regional nivå kan dessa roller beställas nedan. Beställningen skickas då till Ineras Kundservice.

Vet du inte vem som är Svevac-administratör eller samordnare på regional nivå – se Frågor och svar.

Beställ ny administratör/samordnare.

Hur gör jag för att kunna logga in med SITHS-kort?

För att du ska kunna logga in i Svevac med ditt SITHS-kort krävs att du sedan tidigare har ett SITHS-kort som du använder för att logga in i ett annat vårdinformationssystem, samt att ditt HSA-id finns registrerat i Svevac. Vilka funktioner i Svevac du får tillgång till styrs även i fortsättningen av vilken/vilka roller du har i Svevac. För att få ditt HSA-id inlagt i Svevac - kontakta din lokala Svevac-administratör.

För att kunna använda inloggning med SITHS-kort krävs att du har Net iD installerad på din dator. Behöver du hjälp med installation av Net iD kontakta din lokala administratör. För att se mer information om Net iD gå till https://service.secmaker.com/siths/
Vid frågor kring HSA katalogen kontakta din lokala HSA-administratör.

Användaren försöker logga in med SITHS-kort men får felmeddelandet ”Du har ingen behörighet att logga in”.

Saknas lokal Svevac-administratör kontakta Ineras support via Ineras kundservice.

Jag får felmeddelandet: ”Kunde inte hämta medarbetaruppdrag” när jag försöker logga in.

Kontakta din lokala HSA-administratör och säkerställ att ditt HSA-id finns med i den nationella HSA-katalogen.

Jag får meddelandet ”Inget certifikat valt”.

SITHS-kortet måste vara i kortläsaren när man går till Svevacs inloggningssida. Om felet uppstår så ska webbläsaren (alla flikar) stängas ner och sedan öppna Svevacs inloggningssida med kortet i kortläsaren.

Jag trycker på logga in med SITHS-kort men ingenting händer/tom sida visas.

Troligtvis tillåter inte din IT-miljö kommunikation med Säkerhetstjänsterna eftersom dessa körs på andra portar än vanliga webbsidor.

Om du använder Svevac över Internet (svevac.inera.se) är det istället följande sidor och portar som måste vara tillåtna:
idp.sakerhetstjanst.inera.se på port 8443 och 8443

Kan man ha två olika HSAid kopplat till samma användarkonto?

Ja, det kan vara så att en användare har två HSAid om hen jobbar på två olika vårdgivare. Man kan ange båda HSAid:na på samma användare så att användaren kan logga in med båda. Glöm inte att spara uppgifterna genom att klicka på knappen Spara/Signera efter uppdateringen

Hur tar jag reda på mitt HSA-id för att kunna logga in med SITHS-kort?

För att se fullständigt HSA-id gå hit eller vänd dig till din lokala HSA-administratör alternativt chef. Exempel på HSA-id är SE232000007-PL00

Jag kan inte hitta ett vaccin.

När du är inne i Svevac, tryck på meny som heter ”Lokala vaccin”, den ligger under meny Administration.

Lokala vaccin: I denna vy kan man skapa en ”lokal” vaccintabell. Alla vaccin hamnar automatiskt i den ”Aktiva” kolumnen, men kan inaktiveras genom att markera önskat vaccin och klicka på knappen ”<< Ta bort ”. Tabellen går att uppdatera efterhand genom att antingen klicka på ”Lägg till >>” eller ”<< Ta bort”.

Administrera lokala satsnummer: På samma sätt som för lokala vaccin kan man välja vilka satsnummer som ska visas i vyerna där registrering av vaccinationer utförs. Satsnummer som visas i ”Aktiva” kolumnen visas i lokala vaccintabellen. Alla nya satsnummer hamnar automatiskt i den ”Aktiva” kolumnen, men går att flytta över till ”Inaktiva”. Tabellen går att uppdatera efterhand genom att antingen klicka på ”Lägg till >>” eller ”<< Ta bort”.

Jag hittar inte vaccinet XXXX i Svevac, kan ni lägga in det?

Börja med att titta i Lokala vacciner för din enhet och se om det ligger inaktiverad. Om det är inaktiverad kan du aktivera det och sedan blir det tillgänglig för vaccinering. Om det inte ligger inaktiverad kan du höra av dig via https://www.inera.se/kontakta-oss/felanmalan-och-anvandarstod/

Jag hittar inte satsnummer/batchnummer för vaccinet X i Svevac, kan ni lägga in det?

Börja med att titta i Lokala vacciner för din enhet, sök upp aktuellt vaccin och se om det efterfrågade satsnumret är inaktiverat under fliken Lokala Satsnummer. Om det är inaktiverad kan du aktivera det och sedan blir den tillgänglig för vaccinering. Om det inte ligger i inaktiverade måste användaren försäkra sig om att det verkligen är satsnumret på förpackningen som ska registreras och INTE den på ampullen eller torrsubstansen.

I Svevac är det alltid satsnumret på förpackningen som gäller, då det är det satsnummer vi får från Läkemedelsverket att lägga in. Det är ett sammanfattande satsnummer för hela produkten. Vissa vaccin kan ha tre olika satsnummer beroende på om man tittar på ampull, torrsubstans eller förpackning. Om satsnumret fortfarande inte ligger inaktiverat kan du höra av dig via https://www.inera.se/kontakta-oss/felanmalan-och-anvandarstod/

Varför kan jag inte skriva ut vaccinationsintyg?

Din webbläsare måste tillåta pop-up-fönster för Svevac för att kunna skriva ut vaccinationsintyg.

Kan jag registrera vaccinationer i efterhand?

Ja, det går bra. Gå till Registrera – Vaccination och välj där Tidigare vaccination.

Hur rättar jag felaktigt registrerade vaccinationer?

Välj Registrera – Historik/Ändra.

Hanterar Svevac reservnummer?

Ja, det går att registrera reservnummer i Svevac, men det bör göras med stor försiktighet.

Vem kan hjälpa mig att lägga upp behörighet till mig i Svevac?

Det är vårdgivaren själv som är ansvarig för att lägga upp/ändra/ta bort användare och roller i Svevac. Du vänder dig i första hand till din lokala Svevac-administratör,´i andra hand till din samordnare på regional nivå.

Om du inte vet vem som är administratör eller samordnare kan du ta reda på det så här:

  1. Logga in i Svevac. Gå in under Administration-Min Enhet. Där ser du vem som är administratör på den enhet du är inloggad på. Där kan du också se vem som är samordnare på regional nivå. Den samordnande kan hjälpa dig om administratör saknas.

  2. Be en kollega som har behörighet på enheten du saknar behörighet till kontrollera vem som är administratör eller samordnande på regional nivå. Kollegan gör enligt punkt 1 ovan.

  3. Om varken du eller någon kollega har behörighet till enheten vänd dig till din verksamhetschef som kan beställa behörighet genom Beställ ny administratör/samordnare.