Införande

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ny federationsägare för SDK
Digg har tagit över ansvaret för förvaltning och utveckling av Säker digital kommunikation.
På följande informationssidor kommer det under en övergångsperiod finnas kvar en del av det informationsmaterial kring SDK som Inera har tagit fram. Observera att informationen på dessa sidor kan vara daterad. Kontrollera gärna i första hand om motsvarande information finns publicerad hos Digg sdk.digg.se

 

Inför ert arbete med att ansluta till Säker digital kommunikation (SDK) finns det fyra huvudområden att orientera sig kring:

  • Verksamhetsbehov 

  • Informationssäkerhetskrav

  • Tekniska krav och vägval

  • Val av klient/verktyg för att skicka SDK-meddelanden