Om Säker digital kommunikation

 

På underliggande sidor kan du läsa mer om Säker digital kommunikation, vem tjänsten är till för, beskrivningar av SDKs olika komponenter SDK PROD, SDK Adressbok, SDK testklient, SDK testbädd samt en ordlista.