Om Säker digital kommunikation

På underliggande sidor finns mer information och dokumentation som beskriver Säker digital kommunikation, vem det är till för, beskrivningar av SDKs komponenter SDK PROD, SDK Adressbok, SDK testklient, SDK testbädd samt en ordlista.