Piloterfarenheter

På underliggande sidor finns två gemensamma pilotrapporter om piloternas erfarenheter från den pilotverksamhet som bedrevs inom ramen för Projektet Säker digital kommunikation Q1 2020 - Q1 2022.