Gemensam pilotrapport från 2020

Gemensam pilotrapport om piloternas erfarenheter från SDK-projektet 2020. Observera att rapporten beskriver de förutsättningar som gällde under 2020 före anpassningar till DIGGs Plattform för eDelivery.

Piloterfarenheterna inom verksamhets- och informationssäkerhetsområdena kan ändå vara värdefulla att ta del av.