Roller och behörigheter

Det finns ett antal roller som behöver bemannas inom varje organisation som ansluter och ska arbeta med Säker digital kommunikation.

Omfattningen och antalet personer kan variera beroende på hur stor din verksamhet är. Varje organisation bestämmer själva vilka personer som är lämpliga att utses för dessa roller.

Det är mycket viktigt att alla kontaktuppgifter som gäller din organisations anslutning till Säker digital kommunikation hålls uppdaterade.

Roller och behörigheter i SDKs gemensamma komponenter

Roll

Behörighet

Ändring av roll

Roll

Behörighet

Ändring av roll

Kontaktperson/er för anslutning

Kontaktperson för anslutning är behörig att skicka in anslutningsblanketter och självdeklaration för Tjänsten till Inera.

Den eller dessa personer anges av din organisation i samband med att din organisation beställer Tjänsten.

Fyll i detta formulär för att ändra kontaktperson/er för anslutning: Formulär

Administratörer av SDK Adressbok

Behörig administratör i din organisation att underhålla organisations- och/eller funktionsinformation i SDK Adressbok.

Det kan vara en eller flera personer.

Den eller dessa personer anges av din organisation i samband med att ni skickar in SDK Anslutningsblankett för anslutning till Tjänsten i SDK Testbädd (QA) och SDK PROD.

Formulär för att ändra administratör av SDK Adressbok finns här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/2718400833

Användare av SDK Testklient

Behörig användare i din organisation att skicka och ta emot meddelanden i organisationens funktionsbrevlåda i SDK Testklient.

Det kan vara en eller flera personer.

Den eller dessa personer anges av din organisation i samband med att ni skickar in SDK Anslutningsblankett för anslutning till Tjänsten i SDK Testbädd (QA) och SDK PROD. .

Formulär för att ändra användare av SDK Testklient finns här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/2718400833

 

Roller och behörigheter inom eDelivery och SDK

På följande sida finns även en beskrivning av roller och behörigheter inom eDelivery och SDK