2020-12-10 Presentationer och filmer från SDK informationsmöte 2020

SDK informationsmöte är ett webbsänt möte som sändes torsdag 10 december 2020, kl 12.30 - 15.30. På den här sidan kommer vi att lägga upp en länk till inspelningen i efterhand.  

Syfte med mötet: Öka kännedomen om SDK, ta del av piloternas erfarenheter och beskriva vägen framåt inför kommande förvaltning och breddinförande. Möjlighet att kunna ställa frågor.

Målgrupper: Kommuner, regioner, statliga myndigheter, privata utförare av offentligt uppdrag, leverantörer och andra intressenter. 

Talare: Talare var Inera (projektägare), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som ingår i projektets styrgrupp samt ett urval av pilotorganisationer.

FAQ: De frågor som har kommit in innan och under mötet läggs upp så snart tillfälle ges under: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/6554323

Länk till inspelningen från mötet uppdelad i filmklipp för varje programpunkt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLofvkub1C51c-HLBTunPAJjn1QwiT3733

Presentationen från mötet hittar du här: