Teknisk anslutning

Det finns två olika sätt att ansluta till Sjunet. Antingen med garanterad tillgänglighet, eller via VPN över internet.

Anslutning med garanterad tillgänglighet

En anslutning till Sjunet med garanterad tillgänglighet, innebär att din organisation ansluter till Sjunet via egen fiberlina som är kopplad direkt till Sjunet. En sådan anslutning ger er möjlighet att nå tjänster som finns på Sjunet med den höga och garanterade tillgänglighet som Sjunet kan erbjuda.

Anslutning via VPN över internet

VPN-anslutning för organisation

En VPN-anslutning för organisation innebär att hela den VPN-anslutna organisationen kan komma åt Sjunet via Internet. Denna anslutningsform kan vara bra för organisationer som behöver åtkomst till Sjunet men som inte är beroende av den höga tillgängligheten som en anslutning med garanterad tillgänglighet erbjuder. Tillgängligheten avgörs istället av organisationens internetleverantör. En VPN-anslutning för organisation kan erbjudas med eller utan brandvägg.

VPN-anslutning för klient/dator

En VPN-anslutning för klient innebär att man inom en organisation kan ge specifika datorer/personer access till Sjunet, trots att de inte är uppkopplade mot organisationens nätverk. Då krävs att varje klient/dator har en internetuppkoppling och att de har mjukvaran VPN för klient installerad på sin dator, samt att personen i fråga har ett SITHS-kort och därmed också finns registrerad i Katalogtjänst HSA.