Öppen info: 1177 tidbokning Hem

 

Välkommen!

Här hittar du information om 1177 tidbokning.

Aktuellt för 1177 tidbokning

 

Om 1177 tidbokning

Med 1177 tidbokning kan mottagningar visa upp sina bokningsbara tider så att invånare kan boka, omboka och avboka sina möten med vården via 1177. Invånarna kan också se sina bokade tider hos olika mottagningar samlade i en lista.

  • Varje mottagning väljer vilka tider som ska visas för invånarna. De väljer också om det endast ska gå att boka eller om det också ska gå att omboka och avboka tider via 1177.se. Hanteringen av tillgängliga och bokade tider sköts i mottagningens ordinarie vårdinformationssystem. Det minskar tiden som vårdpersonalen måste lägga på administration.

  • Genom att kombinera användningen av 1177 tidbokning med 1177 formulärhantering kan mottagningarna ställa frågor som ska besvaras före tidbokningen, för att guida invånarna till att boka rätt tid.

  • Genom att kombinera användningen av 1177 tidbokning med 1177 inkorg kan mottagningarna skicka digitala kallelser och annan information kopplad till de bokade tiderna till invånarens inkorg på 1177.se.

1177 tidbokning för invånare

 

 



Mer information om 1177 tidbokning