Interaktionsöverenskommelser: Tillväxtkurva för barn och ungdom v3

 

Interaktionsöverenskommelse för Tillväxtkurva för barn och ungdom

Version 3

 

 

Revisionshistorik  

Version

Datum

Författare

Kommentar

1

2020-03-16

Torbjörn Dahlin, Maja Hedengren, Claudia Ehrentraut, Andreas Mårtensson

Fastställd version

2

2021-11-16

Per Carlén

Lagt till den mer generella Mått på kroppslängd som möjligt värde för att ange längd.

2

2021-12-03

Tobias Blomberg

Fört över till senaste mallen

3

2023-05-15

Tobias Blomberg, Rebecca Ceder

Lagt till kod för kroppslängd. Fört över till senaste mallen.

 

Referenser  

Namn

Dokument

Länk

R1

Clinicalprocess:healthcond:basic. GetObservation

 http://rivta.se/ 

R2

NIM - Kroppslängd (Hälso- och sjukvård)

https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/NIM-Kroppsl%C3%A4ngd-(H%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rd)

R3

NIM - Kroppsvikt (Hälso- och sjukvård)

https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/NIM-Kroppsvikt-(H%C3%A4lso-och-sjukv%C3%A5rd)

Inledning  

Detta dokument innehåller interaktionsöverenskommelser för Tillväxtkurva för barn och ungdom. Dessa specificerar hur attribut i tjänstekontraktet ska användas för att representera informationsinnehållet.

Interaktionsöverenskommelser kompletterar reglerna som uttrycks i Tjänstekontraktsbeskrivningen för aktuellt tjänstekontrakt, GetObservations [R1]. Tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter som kommunicerar den information som interaktionsöverenskommelsen avser ska följa reglerna som uttrycks i samtliga ovan angivna dokument. 

Ägarskap 

Ägarskap

Kommentar

Tjänstekontraktsförvaltningen, Inera

Interaktionsöverenskommelsen är framtagen av Tjänstekontraktsförvaltningen då den omfattar journal- och läkemedelskontrakt.

 

Tjänstekontrakt  

Denna anvisning omfattar följande tjänstekontrakt, för mer information kring ingående tjänstekontrakt se referens [R1]. 

Tjänstedomän

Tjänstekontrakt 

Version

clinicalprocess:healthcond:basic 

GetObservation  

1.0 

Anvisningens krav och regler  

Interaktionsöverenskommelse krävs vid användning av GetObservations och GetActivities då konsumenter och producenter av information inte enbart kan förlita sig på informationsspecifikation och tjänstekontraktsbeskrivning för att uppnå semantisk interoperabilitet.  

Detta dokument kompletterar reglerna i tjänstekontraktsbeskrivningen [R1]. Tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter som innefattas av denna interaktionsöverenskommelse skall följa såväl reglerna i tjänstekontraktet, så väl som de regler som uttrycks i denna interaktionsöverenskommelse.    

En interaktionsöverenskommelse kan aldrig motsäga reglerna i tjänstekontraktet utan definierar informationsinnehållet. 

Användningsfall  

Tillväxtdata för barn och ungdom 

Tillväxtdata är ett användningsfall som innefattar flera olika mätvärden som utgör en grund för att en tillväxtkurva för barn och ungdom skall kunna visualiseras. 

Följande mätvärden ingår i användningsfallet Tillväxtdata:

1.1        Längd

Baserad på Socialstyrelsens NIM - Kroppslängd (Hälso- och sjukvård) [R2].

Beskriver resultatet från mätning av barnets kroppslängd. Anges som 1153637007 | kroppslängd | eller 50373000 | mått på kroppslängd |.

Fältnamn

Typ

Beskrivning

Kardinalitet

observationType.type.code

String

Skall sättas till 1153637007 eller 50373000 *

1

observationType.type.codeSystem

String

Skall sättas till 1.2.752.116.2.1.1

1

observationType.value.value

Decimal

Här anges mätetalet i cm med 0-1 decimal exempelvis 49.5 (”.” är decimalseparator i standard XML)

1

observationType.value.unit

String

Skall sättas till cm

1

*Tidigare har koden 248334005 | längd i liggande | används för detta fält. Denna kod representerar ej “längd i liggande” längre då Socialstyrelsen ändrat i SNOMED-koderna. Koden ligger dock kvar då producenter som redan använder tillämpningen kan ha nyttjat koden. Vid nyanslutning ska dock koden inte användas.

1.2        Vikt

Baserad på Socialstyrelsens NIM - Kroppsvikt (Hälso- och sjukvård) [R3]

Beskriver resultatet från mätning och av barnets kroppsvikt. Anges som 27113001 | kroppsvikt |.

Fältnamn

Typ

Beskrivning

Kardinalitet

observationType.type.code

String

Skall sättas till 27113001

1

observationType.type.codeSystem

String

Skall sättas till 1.2.752.116.2.1.1

1

observationType.value.value

Decimal

Här anges mätetalet i kg med 0-3 decimaler, exempelvis 5.830 (”.” är decimalseparator i standard XML)

1

observationType.value.unit

String

Skall sättas till kg

1

 

1.3        Huvudomfång

Beskriver resultatet från mätning och av barnets huvudomfång. Anges som 363812007 | huvudomfång |.

Fältnamn

Typ

Beskrivning

Kardinalitet

observationType.type.code

String

Skall sättas till 363812007

1

observationType.type.codeSystem

String

Skall sättas till 1.2.752.116.2.1.1

1

observationType.value.value

Decimal

Här anges mätetalet i cm med 1 decimal, exempelvis 38.5 (”.” är decimalseparator i standard XML

1

observationType.value.unit

String

Skall sättas till cm

1

 

1.4        Beräknad graviditetslängd vid födelse

Beskriver antalet dagar som graviditeten beräknats vara vid barnets födelse. Anges som 412726003 | graviditetslängd vid födelse |.

Fältnamn

Typ

Beskrivning

Kardinalitet

observationType.type.code

String

Skall sättas till 412726003

1

observationType.type.codeSystem

String

Skall sättas till 1.2.752.116.2.1.1

1

observationType.value.value

Decimal

Här anges mätetalet i dagar utan decimaler

1

observationType.value.unit

String

Skall sättas till d

1