Alternativa anslutningssätt till Videoinfrastrukturen

Anslutning via Sjunet med egen gatekeeper (lokal videoinfrastruktur)

Denna anslutningsform innebär att din organisation registrerar lokal utrustning (videokonferenssystem) med er egen gatekeeper (lokala videoinfrastruktur). Lokal utrustning kommunicerar sedan med den nationella videoinfrastrukturen för Video- och distansmöte via gatekeepern och kommer genom denna koppling i kontakt med rätt mottagare. Detta anslutningssätt kan vara att föredra om din organisation har flera olika videosystem som ska kopplas upp mot den centrala tjänsten. Detta anslutningssätt förutsätter att din organisation har en direktanslutning till Sjunet.

Anslutning via Sjunet med Ineras gatekeeper

Om din verksamhet har ett mindre antal videokonferenssystem som ni vill registrera mot den centrala videoinfrastrukturen, finns möjlighet att köpa en plats i Ineras gatekeeper. Och på så sätt ansluta era utrustningar på ett korrekt sätt till Video- och distansmötes infrastrukturtjänst. Detta anslutningssätt förutsätter att din organisation har en direktanslutning till Sjunet.

Anslutning över Internet genom Sjunetansluten organisation

Detta alternativ är aktuellt om din organisation saknar anslutning till Sjunet. Ni kan då själva ta kontakt med annan organisation som har en anslutning till Sjunet, och över Internet komma in på Sjunet via deras anslutning och därefter nå Video- och distansmötes infrastrukturtjänst. Detta anslutningssätt är tidsbegränsat och bör ses som ett undantagsfall. Det kan dock vara bra för organisationer som under ett projekt eller liknande, tillfälligt behöver komma åt tjänsten.