Digitala utbildningen för nya användare i tjänsten Stöd och behandling

Välkommen till den digitala utbildningen för nya användare i Stöd och behandling samt Designverktyget.

Denna utbildning är indelad i två delar, en grundutbildning där vi går igenom det mest grundläggande funktionerna samt en fortsättningsutbildning där vi går igenom ytterligare några funktioner. Hela utbildningen kommer utspela sig i Designverktyget och riktar sig främst till användare med rollerna designer och behandlare. Utbildningen är inte heltäckande utan går igenom de mest grundläggande funktionerna för att ge en bra utgångspunkt för dig som är ny användare. Om du önskar läsa vidare om vissa funktioner hänvisas du till våra manualer

Om du upplever att någon av bilderna är otydliga eller små kan du klicka på dem för att få dem i visningsläge. Skulle du vilja snabbnavigera dig till ett specifikt avsnitt i den digitala utbildningen hittar du innehållsförteckningen i menyn till vänster.  

  • Pilen åt sidan - Betyder att sidan har fler undersidor och du kan klicka på den för att se dess undersidor (Se Introduktion av tjänsten Stöd och behandling).
  • Pilen nedåt- När du klickat på pilen som är vänd åt sidan vänds den ned (se Grundutbildning) och visar de sidor som är underliggande.
  • Punkten - Betyder att sidan inte har några underliggande sidor (Se Designer: Logga in i Designverktyget)

Innan du börjar är det bra att ha vissa förutsättningar på plats: 

  • Sätt dig i en lugn miljö där du känner dig bekväm
  • Säkerställ att du har behörigheten till utbildningsenheten i Designverktyget. Det gör du genom att kontakta behörighetsadministratören på utbildningsenheten, vet du inte vem det är kan du kontakta vårdgivaradministratören och be om hjälp.
  • Webbläsaren Chrome är att föredra framför Explorer eller övriga webbläsare
  • Ha ett mobilt bank ID nära tillhands

LYCKA TILL!